NHÀ TÀI TRỢ

Venue

Video

Talk 1: Consistency and Availability tradeoff in database cluster

Grokking_CATradeoff

- Speaker: Lộc Võ - Lead Software Engineer @ Grab

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Giới thiệu: Những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của các startup cùng các loại công nghệ như máy học, lượng dữ liệu phát sinh cần thu thập và xử lý trong các hệ thống ngày càng tăng cao.

Chính vì vậy, đối với các hệ thống lớn thì việc lưu trữ và xử lý dữ liệu trên một node database đã không đáp ứng được nữa, đòi hỏi phải sử dụng nhiều node kết nối với nhau để hình thành database cluster.

Đối với các database cluster nói riêng và hệ thống Distributed System nói chung, có khá nhiều chủ đề thú vị để đào sâu. Trong buổi thảo luận này, chúng ta sẽ giới hạn trong việc khảo sát về cách ba hệ thống Redis, Elastic Search và Cassandra tổ chức cluster cũng như sự trade-off giữa tính nhất quán (consistency) và khả năng đáp ứng (availability) của ba hệ thống này.

Talk 2: AWS’s philosophy on designing MLOps platform

Grokking_MLOps

- Speaker: My Nguyễn - Solutions Architect @ Amazon Web Services

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Giới thiệu: Máy học (Machine learning) đang trở thành một trong những xu hướng lớn nhất trong phát triển hệ thống hiện đại, với khả năng đem đến những hiểu biết chiến lược, các dự đoán & cái nhìn chuyên sâu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, xây dựng & tích hợp 1 hệ thống máy học không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt với những hệ thống lớn & hệ thống phân tán - khi mà các khuôn phép về phát triển máy học còn chưa đạt đến độ phát triển bằng hệ thống phần mềm.

Trong buổi thảo luận này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách Amazon Web Services (AWS) đã thiết kế & xây dựng 1 trong những nền tảng MLOps được ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới - Amazon SageMaker.

- Về diễn giả: My Nguyễn hiện là Kiến trúc sư giải pháp tại AWS Việt Nam, chuyên sâu vào hỗ trợ các giải pháp xây dựng hệ thống Máy học.