NHÀ TÀI TRỢ

Venue

Video

Talk 1: Gossip Protocol and its applications

- Speaker: Nguyễn Anh Tú - Staff Software Engineer @ Axon Vietnam

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Giới thiệu: Gossip là một giao thức trao đổi thông tin phổ biến trong các hệ thống phân tán giúp cho các máy chủ duy trì trạng thái đồng nhất với nhau cũng như thực hiện các nhiệm vụ có chủ đích. Điểm mạnh của nó là khả năng phát tán thông tin ở tốc độ cao cũng như không hề có single point of failure. Trong bài talk này, Anh Nguyễn Anh Tú, thành viên của Grokking sẽ chia sẻ một số thông tin về giao thức Gossip cũng như điểm qua một vài ứng dụng thực tiễn của nó.

- Về diễn giả: Anh Nguyễn Anh Tú hiện đang là Staff Software Engineer tại Axon Vietnam, đồng thời là thành viên của Grokking Vietnam.

Talk 2: How to build an event driven architecture with Kafka & Kafka Connect?

- Speaker: Nguyễn Văn Lợi - Technical Architect cum Engineering Manager @ Vexere

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Giới thiệu: Bài talk chia sẻ về quá trình 2 năm ứng dụng Kafka và Kafka Connect để chuyển đổi mô hình hệ thống của Vexere từ Monolithic thành Microservice, Event Driven:

+ Event driven architecture là gì?

+ Làm thế nào để xây dựng 1 hệ thống event driven architecture một cách hiệu qủa bằng Kafka và Kafka Connect

+ Các use case hữu ích với Kafka & Kafka Connect

+ Kinh nghiệm thực tế và các bài học rút ra