TechTalk #36: Từ Việt Nam đến Silicon Valley


Talks:

  • Từ Việt Nam đến Silicon Valley - Làm thế nào để kỹ sư phần mềm Việt đến được những công ty công nghệ hàng đầu?
Top